Thông tin huấn luyện

THÔNG TIN HUẤN LUYỆN


- Huấn luyện: các khoá học

- Tài liệu: Tài liệu sản phẩm; chia sẽ kỹ năng tư vấn, bán hàng

- Bài kiểm tra

- Q&A

- Chương trình khuyến mãi và thưởng