QUYỀN LỢI GIA NHẬP CTV

Hoa Hồng trực tiếp:

Khi khách hàng sử dụng mã số hay đường dẫn Mã CTV của bạn để mua hàng thành công trên trang www.lovite.com thì bạn sẽ được hưởng một khoản Hoa Hồng trên tổng số tiền khách hàng đã mua.

Hoa Hồng gián tiếp:

Khi khách hàng của CTV tuyến dưới của bạn mua hàng thành công trên trang www.lovite.com thì bạn sẽ được hưởng một khoản Hoa Hồng trên doanh số bán hàng trực tiếp của CTV tuyến dưới.

Thưởng theo kết quả:

Ngoài Hoa Hồng trực tiếp và Hoa Hồng gián tiếp, bạn còn có cơ hội nhận thưởng tính trên kết quả doanh số của bạn và tuyến dưới theo các chương trình do Công Ty ban hành.