Hướng dẫn thanh toán


Hiện tại, Lovite.com chỉ hỗ trợ phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD): Nhận hàng và thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng.