Hướng dẫn tạo tài khoản web, xem doanh số và hoa hồng

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN WEB, XEM DOANH SỐ VÀ HOA HỒNG


1. Vào www. lovite.com.vn

2. Click vào “SẴN SÀNG ĐĂNG KÝ”

3. Click “Tạo Tài Khoản Web”: điền đầy đủ các thông tin như mẫu đơn hướng dẫn trên trang web đó.

4. Sau khi hoàn tất, Bạn đã có tài khoản Web riêng

5. Trở lại trang chủ, click vào “LOG IN”, điền tên truy cập và password.

6. Click vào “TÀI KHOẢN CỦA TÔI”, Bạn có thể xem các thông tin sau: doanh số cá nhân, doanh số nhóm, tháng hiện tại, số CTV mới tuyến dưới,

7. Doanh số: xem báo cáo hoa hồng của Bạn

8. Thông tin cá nhân: xem thông tin cá nhân như tên, mã số, email của Bạn.

Hãy đăng ký ngay tài khoản web để cập nhật các thông tin hữu ích cho công việc kinh doanh của Bạn!