Vũ Minh Anh – 24 tuổi, Hà Nội

Tôi đang bán mỹ phẩm nhưng còn ít vốn quá. L’ovité mở cho tôi cơ hội kinh doanh mà không hạn chế về vốn mà lại được bán sản phẩm uy tín đã lâu.