Trần Mai Thu – 32 tuổi, Tp. HCM

Tôi kinh doanh online hàng thời trang, nay làm thêm kinh doanh mỹ phẩm thì thật là đa dạng ngành nghề.