Phạm Kiều Oanh – 26 tuổi, Tp. HCM

Tôi là nhân viên siêu thị. Tôi rất hứng thú trở thành Cộng Tác Viên với L’ovité. Công việc này giúp tôi nâng cao kiến thức mỹ phẩm và tư vấn bán hàng.