logo

Mascara Dày, Dài Và Cong Mi

Mascara Dày, Dài Và Cong Mi


Mascara được thiết kế riêng cho hiệu quả tối đa làn mi dày hơn và chống trôi khi tiếp xúc với nước. Cấu trúc các sợi cọ đôi có độ dài vừa phải giúp dịch mascara bao phủ toàn bộ từng sợi lông mi làm tăng độ dày, dài và cong cho lông mi. Đôi mắt bạn sẽ có ngay ánh nhìn thật sinh động ngay sau khi sử dụng mascara.

Price: 520,000 VNĐ

-
+
Yêu Thích
Thông tin chi tiết
Mascara được thiết kế ri&ecirc;ng cho hiệu quả tối đa l&agrave;n mi d&agrave;y hơn v&agrave; chống tr&ocirc;i khi tiếp x&uacute;c với nước. Cấu tr&uacute;c c&aacute;c sợi cọ đ&ocirc;i c&oacute; độ d&agrave;i vừa phải gi&uacute;p dịch mascara bao phủ to&agrave;n bộ từng sợi l&ocirc;ng mi l&agrave;m tăng độ d&agrave;y, d&agrave;i v&agrave; cong cho l&ocirc;ng mi. Đ&ocirc;i mắt bạn sẽ c&oacute; ngay &aacute;nh nh&igrave;n thật sinh động ngay sau khi sử dụng mascara.<br /> &bull; Th&agrave;nh phần Copernicia Cerifera l&agrave;m tăng độ dầy mi<br /> &bull; Th&agrave;nh phần Provitamin B5 nu&ocirc;i dưỡng l&ocirc;ng mi v&agrave; ngăn ngừa rụng mi<br /> &bull; C&ocirc;ng thức kh&ocirc;ng chứa Paraben-TEA v&agrave; kh&ocirc;ng chứa hương liệu đảm bảo t&iacute;nh an to&agrave;n cho mắt.<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng: Lấy mascara ra, chải nhẹ l&ecirc;n l&ocirc;ng mi theo chiều ziczac từ dưới l&ecirc;n sau đ&oacute; từ tr&ecirc;n xuống để c&aacute;c sợi mi được b&aacute;m d&iacute;nh đều. N&ecirc;n chải 2-3 lần để cho hiệu quả dầy mi cao nhất.